balon
 •  

   

  Niepubliczne Przedszkole

  "Bajka"

   

   

  Zaspokoi potrzeby każdego dziecka

   

   

 •  

   

  Niepubliczny Żłobek

  "Bajkowy Świat Malucha"

   

   

  Zaspokoi potrzeby każdego dziecka

   

 •  

   

   

   

  Doskonale wyposażony bezpieczny plac zabaw

Aktualności

2019-02-08

Rekrutacja!!!! Dnia 11 lutego 2019 roku (poniedziałek)
w Naszym Przedszkolu rusza rekrutacja na rok szkolny 2019/2020. 
Zapraszamy.
2019-02-01

Ogłoszenie!!!!!

Nabór kandydatów na zastępstwo na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Żłobku "Bajkowy Świat Malucha"


Dyrektor Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Świat Malucha” w Piątkach
ogłasza nabór kandydatów
na zastępstwo na stanowisko
nauczyciel wychowania przedszkolnego
 
 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika społeczno-wychowawcza, terapeuta pedagogiczny
 • studia lub studia podyplomowe : wczesne wspomaganie rozwoju dziecka edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, psychologia wychowawcza
 • niekaralność,
 • nieposzlakowana opinia.
 
 1. Wymagania dodatkowe:
 • komunikatywność, otwartość,
 • samodzielność, kreatywność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole.
 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi, dbałość o ich zdrowie oraz prawidłowy rozwój,
 • organizowanie zabaw na sali, na świeżym powietrzu,
 • wykorzystywanie w pracy z dziećmi utworów muzycznych, literackich
  i własnoręcznie wykonanych pomocy oraz rozwijanie sprawności motorycznych
  i manualnych dzieci,
 • dbałość o bezpieczeństwo dzieci,
 • wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką nad dziećmi z zakresu karmienia, mycia, układania do snu, przewijaniu, wysadzaniu na nocniki itp.,
 • realizowanie zadań i czynności wynikających ze statutu żłobka.
 
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • dyplom ukończenia studiów/ świadectwa ukończenie szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie (kserokopia),
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 
 1. Termin, sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Niepublicznego Przedszkola i  Żłobka w Piątkach do  28 lutego 2019 roku.
 1. Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Świat Malucha" w Piątkach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))i własnoręcznym podpisem.