balon

1. Wpisowe
Wpisowe do przedszkola wynosi 200 zł. Jest to jednorazowa opłata wpłacana w momencie zapisu pierwszy raz dziecka do przedszkola. W przypadku zapisania drugiego i kolejnego dziecka do przedszkola nie obowiązuje opłata wpisowego.

2. Czesne
Opłata miesięczna stała za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi 180 zł. Czesne obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu od godziny 630 do 1730  a w okresie wakacyjnym od 730 do 1630.

Przedszkole zapewnia w ramach czesnego realizację podstawy programowej oraz:

 • język angielski,
 • rytmika lub zajęcia taneczne,
 • zajęcia sportowe,
 • religia dla chętnych.

​Na życzenie Rodziców oraz ich pociech istnieje możliwość rozszerzenia wachlarza zajęć dodatkowych (płatnych)

3. Wyżywienie
Stawka żywieniowa dzienna ponoszona przez rodziców wynosi 10 zł. Zawsze podajemy w przedszkolu dzienny jadłospis dla Rodziców. Posiadamy własną kuchnię, w której przygotowywane są posiłki dla dzieci oraz rozdzielnię, gdzie porcjowane są obiady.
Serwujemy dzieciom cztery smaczne posiłki:

 • śniadanie,
 • II śniadanie,
 • obiad (dwudaniowy),
 • podwieczorek.

Wspólne spożywanie posiłków jest okazją do spróbowania różnorodnych dań oraz do nauki zachowania przy stole, używania serwetek, posługiwania się sztućcami oraz ogólnej kultury wspólnego spożywania posiłku.
Posiłki nie są limitowane, dzieci jedzą tyle ile chcą i potrzebują zjeść i zawsze mogą poprosić o dokładkę.
W ciągu całego dnia dzieci mają stały dostęp do napojów (woda mineralna, kompot i herbata).
Posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek przygotowywane są na miejscu w przedszkolu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących płatności w naszym przedszkolu zapraszamy do nas.  

 

Aktualności

2019-02-08

Rekrutacja!!!! Dnia 11 lutego 2019 roku (poniedziałek)
w Naszym Przedszkolu rusza rekrutacja na rok szkolny 2019/2020. 
Zapraszamy.
2019-02-01

Ogłoszenie!!!!!

Nabór kandydatów na zastępstwo na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Żłobku "Bajkowy Świat Malucha"


Dyrektor Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Świat Malucha” w Piątkach
ogłasza nabór kandydatów
na zastępstwo na stanowisko
nauczyciel wychowania przedszkolnego
 
 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika społeczno-wychowawcza, terapeuta pedagogiczny
 • studia lub studia podyplomowe : wczesne wspomaganie rozwoju dziecka edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, psychologia wychowawcza
 • niekaralność,
 • nieposzlakowana opinia.
 
 1. Wymagania dodatkowe:
 • komunikatywność, otwartość,
 • samodzielność, kreatywność,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole.
 
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi, dbałość o ich zdrowie oraz prawidłowy rozwój,
 • organizowanie zabaw na sali, na świeżym powietrzu,
 • wykorzystywanie w pracy z dziećmi utworów muzycznych, literackich
  i własnoręcznie wykonanych pomocy oraz rozwijanie sprawności motorycznych
  i manualnych dzieci,
 • dbałość o bezpieczeństwo dzieci,
 • wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką nad dziećmi z zakresu karmienia, mycia, układania do snu, przewijaniu, wysadzaniu na nocniki itp.,
 • realizowanie zadań i czynności wynikających ze statutu żłobka.
 
 1. Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • dyplom ukończenia studiów/ świadectwa ukończenie szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie (kserokopia),
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 
 1. Termin, sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Niepublicznego Przedszkola i  Żłobka w Piątkach do  28 lutego 2019 roku.
 1. Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Świat Malucha" w Piątkach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))i własnoręcznym podpisem.