balon


 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”Celem Programu jest realizacja polityki rodzinnej rządu odnoszącej się do wspierania rodziny w działaniach opiekuńczych nad małymi dziećmi poprzez:
– stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci w wieku do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do lat 4)
– poprawę standardów funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi,
– umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci, w tym studentom, doktorantom oraz osobom zatrudnionym przez uczelnię lub osobom wykonującym zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych, podjęcie aktywności zawodowej,
– wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo – edukacyjnych dla małych dzieci, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności,
– zapewnienie dzieciom w wieku do lat 3 miejsc w instytucji opieki do czasu osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji przedszkolnej.

http://przedszkolebajka.com/uploads/kadra/bajka.xlsx
 

Aktualności

2017-12-08

Garncarska Wioska - wizyta w chatce św. Mikołaja :)

Dnia 08 grudnia 2017 r.
Nasze dzieci
z grup przedszkolnych i grupy żłobkowej
odwiedzili Chatkę Św. Mikołaja :)
2017-11-30

Andrzejki 2017

Dnia 30 listopada 2017 r. w Naszym Przedszkolu
odbyła się zabawa andrzejkowa.
Był to magiczny dzień,
który przyniósł dzieciom wiele radości
i po raz kolejny okazję do wspólnej, wesołej zabawy.